KVKK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

PINAR KURUYEMİŞ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. SAN. TİC. A.Ş. (“Şirket”) (Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Cadde No: 56/ Karatay Konya) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve kişisel veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu metin hazırlanmıştır. Kişisel verilerin korunması, Şirket'in temel politikaları arasında olup, işletmemizin varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. Şirket, Kanun’un getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Firmamızda çalışan, çalışan yakını, çalışan adayı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alan kişi, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, denetçi, kamu personeli, ziyaretçi gibi ilgili kişi tiplerine ait kimlik, iletişim, finans, özlük, mesleki deneyim, işlem güvenliği, müşteri işlem, pazarlama, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekân güvenliği, biyometrik veri, ceza mahkumiyet bilgisi, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar dernek üyeliği, hukuki işlem, lokasyon ve sağlık bilgileri bulunmaktadır.

Detaylı ve güncel bilgiyi Kişisel Verileri Koruma Kurumu Sicil Sorgulama Sistemine erişip Kategoriler, Amaçlar, Alıcılar, Süreler, Kişi Grupları, Yabancı Ülkeler, Güvenlik Tedbirlerini inceleyebilirsiniz.

Toplanan kişisel verilerin hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği aşağıda belirtilmiştir.

Çalışanlarımıza ait kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim, ceza mahkumiyet ve güvenlik tedbirleri, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, özlük, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar, biyometrik veri ve sağlık bilgileri, sağlık bilgileri, lokasyon kategorisindeki verileri; öncelikle insan kaynakları faaliyetlerinin yerine getirilmesi, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, disiplin süreçlerinin yürütülmesi, teşvik süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bireysel emeklilik süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, zimmetlerin yönetimi, fazla mesai sürelerinin takibinin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği yasal şartlarının yürütülmesi ve bu kapsamda gerekli eğitimlerin verilmesi, iş sürekliliğinin sağlanabilmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik aksiyonların alınması, hukuk işlerinin takibinin yapılması, acil durum süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik, ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini, risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, satın alma süreçlerinin yürütülmesi, tedarikçi ilişkilerinin yönetimi, müşteri ilişkilerinde ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim, satış ve satış sonrası ve bunlara bağlı operasyon süreçlerinin yürütülmesinde, sözleşme süreçlerinde, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması amacıyla, Çalışan yakınlarına ait kimlik, mesleki deneyim verileri aile geçim indirimi süreçlerinin yönetimi ve sigorta süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Çalışan adaylarına ait kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıtlar, mesleki deneyim, dernek üyeliği, sağlık bilgileri, özlük, ceza mahkûmiyet bilgisi ve onların yakınlarına ve referanslarına ait kimlik, iletişim ve mesleki deneyim kategorilerindeki bilgileri iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, işe alımların yapılması, referans kontrolünün sağlanması amacıyla,

Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin ait kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama kategorisindeki verileri; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi ve talep/şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, organizasyon ve etkinlik yönetimi, ücret politikasının yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerin yürütülmesi, amacıyla,

Tedarikçi yetkilisine ait kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim, risk yönetimi verileri; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Tedarikçi yetkilisine ve tedarikçi çalışanına ait kimlik, iletişim, finans, özlük, mesleki deneyim, risk yönetimi ve sağlık bilgileri, müşteri işlem, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ve biyometrik veri kategorisindeki verileri; iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı güvenliği kapsamında eğitim verilmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla, Kamu ve özel denetçilere ait kimlik verileri; denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi veya kurumlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Şirketimize gelen herkesin kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıtları, fiziksel mekân güvenliği ve işlem güvenliği kategorisindeki verileri; firmada internet erişimi sağlayan kişilerin log kayıtlarının tutulması, erişim yetkilerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel güvenliğin sağlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması amacıyla, şirketimiz iş faaliyetleri kapsamında konaklama yapacak ise ulaşım ve konaklama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Web sayfası müşterilerimize ait kimlik, iletişim, pazarlama verileri gibi kişisel verileri; mal / hizmet satış ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, kargonuzun sizin tarafınızdan takibinin yapılabilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi maksatlarıyla Şirket tarafından işlenmektedir. Elde edilen kişisel verileriniz; 4857 Sayılı İş Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu, 4925 Sayılı Karayolları Taşımacılık Kanunu, Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, Gümrük Yönetmeliği, İthalat, İhracat Yönetmeliği, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 5216 Sayılı Buyuksehir Belediye Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu, ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, ŞİRKET ’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine kaydedilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İlgili kişi tiplerinin, aktarılan kişisel verileri; Veri aktarım alıcı gruplarına, hangi amaçlar doğrultusunda aktarıldığı aşağıda belirtilmiştir. Çalışanlara ait kimlik, iletişim, finans, özlük, mesleki deneyim, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar ve sağlık bilgileri kategorisindeki veriler; avukat, banka, mali müşavir, sigorta firması, servis firması, maaşların ödenmesi, hukuk işlerinin takibi, iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığının yürütülmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yönetilmesi, sigorta süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satın alım, üretim ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi, servis hizmetinin sağlanması, özel sağlık sigortası yapılması amacıyla paylaşılmaktadır. Kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim ve sağlık bilgileri kategorisindeki veriler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile yan haklar ve menfaatlerin temini, iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığının yürütülmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yönetilmesi, yürütülen faaliyetlerin mevzuatlar kapsamında bildirimlerinin yapılması, hukuki süreçlerin takibi. Ürün veya hizmet alan kişinin, kimlik, iletişim ve mesleki deneyim kategorisindeki veriler; Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile fatura kayıt ve mevzuattan kaynaklı bildirimlerin yapılması, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, mali müşavir, avukat ve tedarikçiler ile müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış ve satış sonrası desteklerin yürütülmesi, hukuki süreçlerin takibi amacıyla paylaşılmaktadır. Müşterinin müşterisine ait kimlik ve iletişim kategorisindeki veriler; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile fatura bildiriminin yapılması ve kargo firmaları ile lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve siparişlerinin teslimatı amacıyla paylaşılmaktadır. Tedarikçi yetkilisinin ve çalışanının kimlik, iletişim, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, finans ve mesleki deneyim kategorisindeki veriler; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile fatura kayıt süreçleri ve mevzuatlardan kaynaklı bildirimlerin yapılması, İSG faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İSG danışman firma, banka ve mali müşavir ile iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığının yürütülmesi, ücret ödemelerinin yapılması fatura ve sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, mal/hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla paylaşılmaktadır. Denetçinin kimlik ve mesleki deneyim kategorisindeki veriler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Akredite kuruluşu ile belgelendirme denetimlerinde bildirim yapılması ve otel ve ulaşım firmaları ile ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla paylaşılmaktadır. Etkinlik ve organizasyonlara katılacak kişinin kimlik kategorisindeki verileri otel ve ulaşım firmaları ile ulaşım ve konaklama hizmetlerinin karşılanması amaçlarıyla paylaşılmaktadır. Ayrıca iş faaliyetleri kapsamında çalışanlarımıza ait kimlik ve iletişim verileri yurt dışındaki müşterilerimize ya da tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Şirketimizin meşru menfaati ve hukuki sebeplerine dayalı olarak; Otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle her türlü yazılı ya da elektronik ortamdan toplanabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. ŞİRKET, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


Adrese Elden Yapılan Başvuru:

İlgili kişinin “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ‘nu doldurup, aşağıda belirtilen adresine bizzat yapacağı başvurudur. Başvuru esnasında kimliğini ibraz etmesi gerekmektedir. Adres: Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Cadde No: 56/ Karatay Konya


Noter Aracılığı ile Başvuru:

İlgili kişinin noter tarafından tasdiklenmiş “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ’nu iadeli/taahhütlü olarak aşağıda belirtilen adrese gönderilerek yapılan başvurudur. Adres: Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Cadde No: 56/ Karatay Konya


KEP Adresi ile Başvuru:

İlgili kişinin KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ‘nu doldurup, aşağıdaki KEP adresine gönderilerek yapılan başvurudur. KEP Adresi: pinarkuruyemisas@hs01.kep.tr


E-posta Adresi ile Başvuru:

İlgili kişinin KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ‘nu doldurup, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresi ile, aşağıdaki e-posta adresine gönderilerek yapılan başvurudur.

E-posta Adresi:

  • bilgiislem@pinarkuruyemis.com.tr
  • ŞİRKET “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ’ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
  • İlgili Kişi Başvuru Formu İndirme Linki